Ginseng (Panax ginseng)
Foto: SXC

Ginseng (Panax ginseng)

Nøkkelord: 22. april 2012 | Stein Hofve
Ginseng har vært brukt som medisinplante i Kina i minst 7000 år, og det er utkjempet kriger for å få tilgang til skogene der den vokser.

[reklame] Ginseng (ekte/ kinesisk/ koreansk) (Panax ginseng) Bergflettefamilien

Planten vokser opprinnelig vilt i Øst-Asia (deler av Kina, Korea og det tidligere Sovjet). Roten vokser langsomt og kan ikke høstes før planten er minst fire år gammel. På grunn av utstrakt høsting, både legalt og illegalt, finnes den nå viltvoksende bare i Changbai-fjellene i Kina. Ginseng dyrkes i stor skala i Kina, Japan, Korea og Russland, og det er herfra preparatene kommer i dag. Det finnes flere kvaliteter etter hvilke deler av roten som brukes og hvordan den prosesseres.

Navnet Panax kommer fra gresk pan (alt) og akos (kurere) og betyr ”den som kurerer alt”. Ginseng kommer fra kinesisk gin (menneske) og seng (essens) og står for ”krystallisering av essens av jorda i menneskeform”. Panax ginseng må ikke forveksles med amerikansk ginseng, Panax cinquefolium, og Eleutherococcus senticosus, som på folkemunne kalles russisk ginseng. Presseoppslag om at ginseng virker mot forkjølelse gjelder vanligvis den amerikanske ginsengen.

Deler av planten som brukes
Drogen består av roten innsamlet om høsten. Hovedroten er kjegleformet og kraftig, med mindre rotutløpere og rothår. De forskjellige preparatene har ulike kvaliteter etter hvilke rotdeler som er brukt.

Tradisjonell bruk
Ginseng brukes i Kina og India til å styrke hele kroppen, øke prestasjonsevnen og til rekonvalesens.

Egenskaper
Panax ginseng virker blodkarutvidende, blodfortynnende og motvirker sammenklumping av blodplatene (blodproppdannelse), og anbefales derfor ikke til mennesker med blødningstendenser (kraftig menstruasjon, hyppige neseblødninger m.m.). Planten virker stimulerende, men også beroligende. Den har en delvis adaptogen virkning idet den beskytter mot fysisk og psykisk stress.

Innholdsstoffer
Roten inneholder minst 1,5 % ginsenosider, som er en type triterpene saponiner (såpe-stoffer) og trolig er de mest aktive virkestoffene. Det er isolert og beskrevet ca. 30 ulike ginsenosider. Det finnes en rekke andre virkestoffer av ulike typer. Ekstrakten standardiseres ofte til 2-7 % ginsenoider, men det finnes mange ulike preparater. Panax ginseng tatt oralt (gjennom munnen) tas ikke så godt opp i kroppen, men opptaket øker når den inngår i en blanding.

Bruk
Panax ginseng virker på aksen hypofysen-hypothalamus som styrer utskillingen av hormoner fra bl. a. binyrene, som produserer både kjønnshormoner og stresshormoner. I dyreforsøk er det vist at ginseng beskytter mot alle typer stress. Ginseng fremmer dessuten læring, hukommelse og innlæring, øker vitaliteten og styrker kroppens motstandskraft mot infeksjoner. Panax ginseng er først og fremst en styrkende og stimulerende urt som fremmer mannens libido og prestasjonsevne, og den anbefales mot impotens, ereksjonsproblemer og dårlig sædkvalitet. I Norge anbefales den vanligvis ikke til unge kvinner og kvinner i fruktbar alder, men den kan brukes av kvinner i og etter klimakteriet. Ginseng kan trolig også forebygge klimakterieplager og gi økt energi og utholdenhet til eldre mennesker.

For mennesker med hjertefeil motvirker ginseng arytmi, og den styrker og beskytter hjertet idet den øker hjertets pumpekraft og utholdenhet. For sensitive mennesker kan Panax ginseng virke for sterkt stimulerende slik at det oppstår nervøsitet og uro. Den bør uansett ikke kombineres med et høyt bruk av stimulanser som kaffe. Planten normaliserer blodsukkeret ved å regulere det opp eller ned – en adaptogen virkning. Panax ginseng regulerer kolesterolet og blodets inn-hold av frie fettsyrer, øker omsetningen av alkohol og beskytter mot forgiftning. Ginseng er en antioksidant som også fremmer fordøyelsen og leverens funksjon. OBS! Panax ginseng skal brukes maks 6 uker av gangen før man tar en pause på minst 4 uker.

Advarsel
Panax ginseng bør ikke brukes av mennesker som bruker mange stimulanser (f. eks. mye kaffe), de som har blødningstendenser eller høyt blodtrykk. Ginseng kan gi eller forsterke nervøs uro og hjertebank, og det er en teoretisk risiko for økt blødningstendens. Panax ginseng kan teoretisk øke effekten av blodfortynnende medisin.
Dens antidiabetiske egenskaper kan trolig øke effekten av blodsukker-reduserende medisin og insulin. Fordi den ikke påvirker leverens enzymsystem cytokrom P450 er det lite trolig at den vil påvirke omsetningen av andre medikamenter i kroppen.

I Asia brukes ginseng under graviditet og amming, mens andre mener den ikke skal brukes av gravide. Da ginseng kan påvirke hormonbalansen anbefales den i alle fall ikke til mennesker med hormonsensitive sykdommer. Fordi den har delvis adaptogene egenskaper skal den ikke brukes ved akutte infeksjoner. Studier har konkludert med at Panax ginseng vanligvis blir godt tålt og at bivirkningene er som for placebo.